Hrvatski mandolinski i gitarski orkestar
Koncert

Hrvatski mandolinski i gitarski orkestar

ADALBERT MARKOVIĆPreludij i scherzo

IGOR KULJERIĆSerenada

ANĐELKO KLOBUČAR Tanec

VLADO SUNKOMaškare

IVAN BOŽIČEVIĆMandorle dolce, mandorle amare

TOMISLAV KALEBIĆFragmenti I – VI

MARIN KATUNARIĆVlaška

PAVLE SVILIČIĆIssa

Hrvatski mandolinski i gitarski orkestar

ADALBERT MARKOVIĆPreludij i scherzo

IGOR KULJERIĆSerenada

ANĐELKO KLOBUČAR Tanec

VLADO SUNKOMaškare

IVAN BOŽIČEVIĆMandorle dolce, mandorle amare

TOMISLAV KALEBIĆFragmenti I – VI

MARIN KATUNARIĆVlaška

PAVLE SVILIČIĆIssa

Hrvatski savez mandolinskih orkestara, kao krovna udruga mandolinista u Hrvatskoj, potaknuo je osnivanje Hrvatskog orkestra mandolinista i gitarista kako bi promovirao mandolinu i glazbu za mandolinu u Hrvatskoj. Hrvatski orkestar mandolinista i gitarista sastavljen je od tridesetak mandolinista i gitarista, članova mandolinskih orkestara iz Splita, Zagreba, Imotskog, Šibenika, Makarske... Orkestrom ravnaju Vlado Sunko i Vladimir Lukas

Koncert predstavlja izbor iz onoga što se u mandolinskoj glazbi u Hrvatskoj dogodilo u posljednjih dvadeset i pet godina. Cilj je predstaviti djela koja su obilježila suvremenu hrvatsku glazbu za mandolinu jer je mandolina, kao internacionalni instrument ali istovremeno i hrvatsko tradicijsko glazbalo, neupitno ušla u antologiju suvremene hrvatske glazbe.

Vlado Sunko, dirigent i skladatelj, diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1983. godine radi kao profesor na Glazbenoj školi Josipa Hatze u Splitu, a od 1992. djeluje kao predavač na studiju Glazbene kulture pri Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, a od 1998. docent je na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Od 1988. vodi Muški pjevački zbor, danas Gradski zbor Brodosplit. S tim ansamblom sudjeluje na festivalima u Llangollenu (Engleska, 1988.), Toursu (Francuska, 1989.), Powell Riveru i Vancouveru (Kanada, 1990.), Budimpešti (Mađarska, 1991.), Mainhausenu (Njemačka, 1993.), Pescu (Mađarska, 1994.), Litomysl (Češka, 1997.), gdje osvaja brojne nagrade. Najviša priznanja i nagrade stekao je na nacionalnim natjecanjima zborova u Zadru i Splitu. Visoke domete i stručna priznanja stekao je za antologijsko izvođenje Papandopulova oratorija Muka Gospodina našega Isukrsta. Kao skladatelj i umjetnički ravnatelj Mješovitog zbora Umjetničke akademije u Splitu postigao je najviša priznanja na festivalu Cro Patria. U svojem stvaralaštvu posebno je okrenut prema zborskoj glazbi. Najzahtjevnije njegovo djelo čini kantata Zlato Gospine milosti za soliste, zbor i instrumentalni ansambl koja je uspješno praizvedena u Sinju i Splitu.

Vladimir Lukas završio je glazbenu školu "Josip Hatze" u Splitu, a diplomirao violončelo u klasi prof. M. Nagya na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dugogodišnji član Opernog orkestra HNK Split, te Splitskog i Zadarskog komornog orkestra. U Gazbenoj školi Josip Hatze djeluje kao profesor violončela od 1977. Dirigent Mandolinskog orkestra Sanctus Domnio je od 1991, od kada je s njim nastupio na brojnim međunarodnim mandolinskim festivalima - Vareze (1998), Bologna (2000), Ala (1999, 2000), Friedrichafen / Bodensee (2002), Prag (2004), Logroño (2005), Bamberg (2006), kao i na brojnim gostovanjima, pored brojnih hrvatskih gradova, još i u Italiji, Vatikanu, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Češkoj, Španjolskoj, Crnoj Gori, Makedoniji. Dvostruki dobitnik priznanja "Marin Katunarić" Hrvatskog festivala mandolinista "Mandolina Imota" za izuzetan doprinos mandolinskom pokretu.

Dirigenti: Vlado Sunko, Vladimir Lukas