Laura Vadjon & Krešimir Hass
Koncert

Laura Vadjon & Krešimir Hass

Program:

Johann Heinrich Schmelzer: Sonata quarta

Giovanni Bonaventura Viviani: Toccata prima

Johann Sebastian Bach: Fuga in G minor, BWV 576

Georg Muffat: Sonata in D major

Antonio Bertali: Sonata prima

Johann Sebastian Bach: Fuga in C minor, BWV 575

Arcangelo Corelli: Sonata in F major, Op. 5, No. 10

Laura Vadjon & Krešimir Hass

Program:

Johann Heinrich Schmelzer: Sonata quarta

Giovanni Bonaventura Viviani: Toccata prima

Johann Sebastian Bach: Fuga in G minor, BWV 576

Georg Muffat: Sonata in D major

Antonio Bertali: Sonata prima

Johann Sebastian Bach: Fuga in C minor, BWV 575

Arcangelo Corelli: Sonata in F major, Op. 5, No. 10

Laura Vadjon, prva hrvatska umjetnica na baroknoj violini, umjetnička je voditeljica i koncertna majstorica Hrvatskog baroknog ansambla s kojim od 1999. ostvaruje iznimne uspjehe u Hrvatskoj i inozemstvu, donoseći na pozornice brojne hrvatske (pra)izvedbe djela zaboravljenih skladatelja kao i velikana kasnog baroka. Jedna je od začetnica novih stilskih kretanja i vodeće ime na području reprodukcije glazbe starih epoha u Hrvatskoj.Orguljaš i čembalist Krešimir Has svoju je umjetničku djelatnost usmjerio ka glazbi visoke renesanse i baroka, redovito nastupajući na svim relevantnim glazbenim, a posebice specijaliziranim pozornicama Republike Hrvatske te u inozemstvu. Stalni je član Hrvatskog baroknog ansambla, a osobito blisku suradnju u interpretaciji rane glazbe ostvaruje s violinisticom Laurom Vadjon.

Laura vadjon – barokna violina

Krešimir Hass – orgulje

Theme picker