Derviš i smrt
Balet

Derviš i smrt

Igor Kirov jezikom plesa dočarat će svijet metafizičkog, mističkog Selimovićeva Derviša i smrti, čas svođenja računa sa životom i svijetom u kojem suštinska pitanja i odgovori uvijek ostaju nedohvatni

75 minuta

Derviš i smrt

Premda bi kao konačna i krhka bića svi trebali biti vični ili prijemčivi smrti, horizont nam je redovito zamućen ili zasićen svakodnevnim i banalnim. Probuđeni bivamo tek onda kad se u nama i oko nas zbiva nešto suštinsko i sudbinsko. Slijede tada čudesni obrati i sunovrati u kojima se vrtlože prednji planovi i pozadine te stoput zamjenjuju svoja mjesta, dok posrćemo bez nade u ma kakav čvrst ili trajan oslonac.
Tako bi nekako mogao glasiti sažetak libreta što ga je Sašo Dimoski ponudio Igoru Kirovu da nam jezikom plesa dočara svijet Derviša i smrti. U tom naumu pridružit će im se i glazba Gorana Bojčevskog i kostimi Aleksandra Noshpala, a naravno i solisti i ansmbl splitskog baleta. Možda upravo njihovi zajednički napori i budu dostatni da na kraju Derviša i smrti ne budemo prisiljeni ponoviti njegovu uvodnu krilaticu: “Pozivamo za svjedoka vrijeme, početak i svršetak svega - da je svaki čovjek uvijek na gubitku.“

Autorski tim

Koreograf Igor Kirov
Skladatelj Goran Bojčevski
Libretist Sašo Dimoski (temeljeno na motivima istoimenog djela Meše Selimovića)
Kostimografija Aleksandar Nošpal
Scenograf Slaven Raos
Asistentica koreografa Mojca Majcen, Albina Rahmatullina
Oblikovatelj svjetla Srđan Barbarić
Oblikovatelj zvuka Petar Ivanišević

Uloge

Ahmed Nurudin Tomislav Petranović (Artjom Žusov)
Ahmedova duša Ekaterina Kuznjecova (Elena Nikolaeva)
Hasan - prijatelj Ahmeda Nurudina i brat kadijine žene Aleksandar Korijakovski (Salvatore Cerulli)
Harun - brat Ahmeda Nurudina Romulus Dimache
Mula Jusuf - mladi derviš Aaron Kok (Aleksandar Korijakovski)
Kadija Remus Dimache (Daniel Jagar)
Kadijina žena Irina Čaban Bilandžić (Matea Milas)
Muselim, predstavnik vlasti Ivan Boiko (Silviu Tanase)
Karazim - prijatelj od osobnog interesa Askhatbek Yusupzhanov (Romulus Dimache)
Muftija Mario Buličić (Lev Šapošnikov)
Prijestupnik  i Nurudinov sin Marino Jakovčević (Uroš Škaper)
Derviši Lev Šapošnikov, Igor Gluškov, Aleksandar Korijakovski, Daniel Jagar, Mario Buličić, Ivan Boiko, Askhatbek Yusupzhanov, Romulus Dimache, Remus Dimache, Salvatore Cerulli, Aaron Kok, Uroš Škaper, Elena Nikolaeva, Sanja Bikić, Sanja Dimache, Federica Vincifori, Ajla Kadrić, Matea Milas, Anastasiia Boiko, Tina Hatlak, Gabriela Mede (Maja Lončar, Bojana Lipovšćak, Lejla Bajramović, Korana Bilan, Nikol Marčić)