Tu sam doma
Ostalo
Lili Gluić

Tu sam doma

Lili Gluić pripada krugu slikara našeg likovnog juga koji u antejskoj vezi sa zavičajem traže i nalaze ukorijenje i ontološko-gnoseološku vertikalu svoje umjetnosti.

Tu sam doma

Pojedine motive njenog čudesnog metafizičkog sklopa, zavičajnog prostora, intimu primorskih kala u koje ponire, ugodu sunca, plavetnilo mora, jedra na vjetru, koje promiče u autentično znakovlje naše  likovne umjetnosti, nije moguće tretirati neposredno bez prisnog udjela složenih asocijativnih slojeva koje čine legende (predanja), povijest (tradicija), filozofija, mašta i bezgranično duboka poetika ljudskoga življenja.
Ova slikarica za koju vrijedi ona „slikati jednako je živjeti“, u dodiru sa svjetskim vjetrometinama (izlagala je u Parizu, Buenos Airesu, Milanu..), kao da i nije imala drugog izbora: suočena s posvemašnje drukčijim datostima, u šaci zavičajne zemlje, u njezinoj moralnoj i povijesnoj dimenziji i značenju, našla je svoju protutežu i svoje sigurno zaklonište – svoju terra fermu – koja je, postojano trajući, čuva i brani poput placente u toploj i sigurnoj majčinoj utrobi. 

Na izložbi će biti predstavljeno 20 slika s temom Splita i Dalmacije u tehnici akrilik na platnu