EasyDNNNews

Disonance, slikarska izložba Marka Kusmuka

Disonance, slikarska izložba Marka Kusmuka

Sarajevski slikar Marko Kusmuk predstavit će se splitskoj publici izložbom u jugoistočnoj kuli Dioklecijanove palače. Izložba nazvana Disonance organizirana je u sklopu 67. Splitskog ljeta, a bit će otvorena 13. kolovoza u 20 sati. Slike će se moći pogledati sve do 13. rujna. Organizator je Galerija 46 u suradnji sa Splitskim ljetom i Muzejom grada Splita.

Sarajevski slikar Marko Kusmuk predstavit će se splitskoj publici izložbom u jugoistočnoj kuli Dioklecijanove palače. Izložba nazvana Disonance organizirana je u sklopu 67. Splitskog ljeta, a bit će otvorena 13. kolovoza u 20 sati. Slike će se moći pogledati sve do 13. rujna. Organizator je Galerija 46 u suradnji sa Splitskim ljetom i Muzejom grada Splita.

Disonance, slikarska izložba Marka Kusmuka

Disonance, slikarska izložba Marka Kusmuka

Izloženo će biti 40 ulja na platnu velikog formata na kojima se očituju se različite faze kroz koje je umjetnik prolazio tragajući za istinom postojanja u sadašnjem uznemirenom trenutku svijeta, balansirajući između biologije i duše, materijalnog i duhovnog, znanstvenog i intuitivnog. 

„Slikarski imaginarij Marka Kusmuka neosporan je iskaz njegova individualnog umjetničkog i životnog iskustva, potpuno estetski elaboriran i ekspresivno sugestivan“ piše recenzent Dalibor Prančević. „Figure na Kusmukovim slikama nisu nepomične pojave nego su vizualno dinamizirane, kao da se tek pomaljaju iz pozadine ili, pak, rastaču pred očima promatrača (...) Svoj prepoznatljiv i potentan slikarski izražaj razvija ponajprije na zasadama nadrealističke umjetničke ostavine dvadesetog stoljeća i samoanalitičkih procedura, pri čemu je umjetnik uvelike valorizirao postuliranje podsvjesnog kao važne metode kreativnog djelovanja.“

Marko Kusmuk je rođen 1985. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na slikarskom odsijeku 2007. Magistrirao je 2008. u Rimu na Accademia di Belle Arti, na odsjeku slikarstva u klasi prof. Desiderija Sanzija s radom Rana renesansa  Assisija. Interdisciplinarne master studije upisuje 2011. god. na Univerzitetu umjetnosti, odsjek Teorija umjetnosti i medija u klasi prof. Miška Šuvakovića.  Doktorske studije završava 2016. god. odbranom disertacije sa radom/tezom pod nazivom Likovna dekonstrukcija u dualizmu lica i naličja. Dobitnik je prve nagrade za crtež fondacije Vladimir Veličković kao i Velike nagrade Udruženja likovnih umjetnika Srbije povodom 100 godina ULUS-a. Takođe je dobitnik prve nagrade Zlatni lav za crtež u Veneciji na izložbi Venice Land u organizaciji Anonima Sogniatori.