Lado i Tanec
Balet
Plesni koncert

Lado i Tanec

Tri vrhunska folklorna ansambla duge i zavidne tradicije, Lado, Tanec, te splitsko Jedinstvo koje je gost koncerta, prezentirat će nam bogatu narodnu baštinu hrvatskog i makedonskog naroda.

Tri vrhunska folklorna ansambla duge i zavidne tradicije, Lado, Tanec, te splitsko Jedinstvo koje je gost koncerta, prezentirat će nam bogatu narodnu baštinu hrvatskog i makedonskog naroda.

Lado i Tanec

Lado i Tanec

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado i folklorno-glazbeni ansambl Tanec, ambasadori su tradicionalne kulture Hrvatske i Sjeverne Makedonije. KUD Jedinstvo, utemeljeno 1919. godine u Splitu jedno je od najstarijih i najtrofejnijih kulturno-umjetničkih društava u Republici Hrvatskoj. Njihov zajednički nastup jamči vrhunsku prezentaciju glazbeno-folklorne baštine dvaju narodâ. 

Program

1. Ladarke

Koreografija: Zvonimir Ljevaković

Glazbena obrada: EMil Cossetto

2. Radoviški sobor

Koreografija: Jovica Blaževski

Glazbena obrada: Darko Ilievski

3. Starovinska pivanja

Glazbena obrada: Krunoslav Šokac

4. Ej sviraj Pavo - pjesme i plesovi iz Baranje

Koreografija: Krunoslav Šokac

Glazbena obrada: Duško Topić

5. Kopačka - Vodarki

Kopačka - Scenska postavka: Stojče Zahariev i Nikola Arsov, 1949. i Ljupčo Manevski, 2005.

Vodarki - Koreografija: Blaže Palčevski i Dimitar Mitko Aleksov

Glazbena obrada: Gjorgji Dimčevski

6. Linđo - dalmatinsko kolo poskočica

Koreografija i glazbena obrada: Zvonimir Ljevaković

7. Makedonski biseri

Ne se beli Mare, mori

Tradicionalni napjev

Aranžman: Gjorgji Dimčevski

Kako što e taa čaša polna so vino

Tradicionalni napjev 

Aranžman: Darko Ilievski

Ne stoj Done, Donke

Tradicionalni napjev

Aranžman: Darko Ilievski

Eleno, kjerko

Tradicionalni napjev

Aranžman: Gjorgji Dimčevski

Jovano, Jovanke

Tradicionalni napjev

Aranžman: Darko Ilievski

8. Prigorski plesovi

Koreografija i glazbena obrada: Zvonimir Ljevaković

9. Dračevka

Koreografija: Atanas Kolarovski

Glazbena obrada: Trajko Prokopiev

Aranžman: Darko Ilievski

 

Ansambl LADO

 

Ravnateljica

Ileana Jurin Bakotić

Umjetnički voditelj

Krunoslav Šokac

Glazbeni voditelj - dirigent

Jurica Petar Petrač

Voditelj orkestra

Alan Kanski

Plesni voditelji - solisti

Vlatka Hlišć, Željko Kveštak

Ansambl Tanec

 

Ravnatelj

Martin Vučić

Umjetnički voditelj - etnomuzikolog

Branka Kostić - Marković

Glazbeni voditelj i šef orkestra

Darko Ilievski

Vokalni voditelj

Goce Conevski

Plesni voditelj

Jovica Blaževski

Asistentica plesnog voditelja

Vesna Mitoska

Ansambl LADO

 

Plesači pjevači

Dijana Banek, Zrinka Bogat-Malus, Magdalena Cvitan, Ana Drobina, Nataša Gluić, Tamara Horvat, Anita Huđek, Tea Jančinec, Doroteja Juratović, Klara Kašnar, Mateja Kovačić Kos, Adriana Mamula, Irena Marica, Petra Matutinović, Ina Milačić, Kristina Opačić Vrućina, Iva Piler, Ivana Prokop, Maja Putak, Jana Radić, Iva Sekula, Sandra Sekula, Tea Stanišak, Helena Štrbac, Pavo Begovac, Matej Glušić, Boris Harfman, Igor Horvat, Fin Hrvaćanin, Bojan Kavedžija, Antun Leinveber, Filip Lončarić, Nenad Malić, Filip Martinić, Dejan Pilatuš, Dubravko Radić, Goran Sekula, Alen Šušković, Goran Vašarević, Lovro Vešliga, Dražen Zovko

Glazbenici

Saša Dostičić, Marko First, Branimir Grđan, Mario Hajsok, Goran Hlebec, Mladen Kosovec, Željko Kravarščan, Josip Križanić, Željko Lukačin, Dalibor Paurić, Branimir Ranogajec, Mladen Trčak, Stjepan Večković

Ansambl Tanec

 

Plesači

Aleksandar Andonovski, Aleksandar Gjorgjiev, Aleksandar Kuzmanoski, Aleksandra Petrova, Andon Andonovski, Antonio Stojčeski, Biljana Tasevski, Edita Avtova, Erik Belimov, Hristina Pecovska, Hristina Risteska, Katerina Kuzmanoska, Kostadin Balkanski, Ljupčo Manevski, Ljupčo Marinkovski, Marija Sazdovska, Marina Hristova, Marjan Andonovski, Martin Kostovski, Mihajlo Stefanovski, Monika Ivanovska, Natalija Trajkovska, Sandra Apostolovska, Saško Atanasov, Saško Trajkovski, Simeon Čulev, Stefanija Manevska, Stojanče Pavlovski, Teodora Gjorgjieva, Trajče Petrušev, Vesna Bandulieva, Vesna Mitevska, Vesna Stefanovska, Žaklina Bogdanovska

Pjevači

Blagojče Stojčeski, Dalibor Djošić, Dragan Nikolovski, Elena Andonovska, Frosina Gavrilova, Gabriela Novevska, Ivana Serafimovska, Ivana Spireska, Jana Ivanovska – Ilioska, Kiril Mitoski, Kiril Spasenovski, Lazar Stefanović, Martina Maksimovska, Mihaela Atanasovska, Petar Mehandziski, Risto Novevski, Simon Obleševski, Suzana Spasovska

Glazbenici

Aleksandar Trenkoski, Bajsa Arifovska, Damjan Zifovski, Daniel Manevski, Dimche Stojanovski, Ilija Filipovski, Irfan Mamuti, Metodi Bogdanov, Milan Zavkov, Ratko Dautovski, Sašo Mitev, Todor Petrov, Todor Zavkov, Trajče Ristov, Vlatko Terziski, Vojčhe Petrušev, Želo Destanovski, Zlatko Dimitrijoski

KUD Jedinstvo