Priče o ljubavi, nadanju i patnji
Koncert
Zagrebački kvartet, Žarko Perišić i Milan Milošević

Priče o ljubavi, nadanju i patnji

Prvi trajni i profesionalni ansambl na hrvatskoj glazbenoj sceni traje još od 1919. godine, a danas nastupa u sastavu: Martin Krpan, Davor i Hrvoje Philips te Martin Jordan. Na splitskom će im se koncertu pridružiti fagotist Žarko Perišić i Milan Milošević na basetnom klarinetu.

Prvi trajni i profesionalni ansambl na hrvatskoj glazbenoj sceni traje još od 1919. godine, a danas nastupa u sastavu: Martin Krpan, Davor i Hrvoje Philips te Martin Jordan. Na splitskom će im se koncertu pridružiti fagotist Žarko Perišić i Milan Milošević na basetnom klarinetu.

Priče o ljubavi, nadanju i patnji

Priče o ljubavi, nadanju i patnji

Program

John Dowland: Lachrimae Tristes (Seven Tears)

Johannes Brahms: Kvintet za klarinet i gudački kvartet u h-molu, op. 115

  • Allegro
  • Adagio
  • Andantino - Presto non assai, ma con sentimento
  • Con moto

Farshid Samandari (Kanada): To the Tales Unsaid

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet u F-duru, KV 370/368b

  • Allegro
  • Adagio
  • Rondeau: Allegro

Antonin Dvořák: Serenada za gudače u E-duru, op. 22

  • Moderato
  • Tempo di valse