Natječaji / Objavljeno: 7/4/2019

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti - pisano testiranje

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti - pisano testiranje

Komisija za provjeru radnih sposobnosti kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova radnog mjesta: regulater rasvjete utvrdila je da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave i ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 16. svibnja 2019. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i na web stranici HNK Split.

 

Kandidati se pozivaju na  pisano testiranje koje će se održati 09.07.2019. godine (utorak) u 10,00 sati u prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta Split (Tehnika /III kat)

 Trg Gaje Bulata 1, 21000 SPLIT

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta regulater rasvjete.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat.

Pisani test će se sastojati od 10 pitanja. Za svaki točni odgovor bit će dodijeljen 1, 2 ili 4  boda (ukupno 15 bodova). Testiranje traje 45 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare 8 i više bodova bit će pozvani na intervju.

Komisija kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu, komunikacijske i druge sposobnosti kandidata. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici HNK Split.

KOMISIJA

 

 

 

    Damir Punda, predsjednik

Theme picker