Natječaji / Objavljeno: 30.12.2021.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poslovnog prostora

Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poslovnog prostora