Izvođači / Objavljeno: 24.2.2022.

Max Jota

Max Jota

Max Jota, brazilski tenor. Pjevanje je studirao na Federal University of Paraiba u gradu João Pessoa u Brazilu, nakon čega se usavršavao u Italiji: u Školi za talijansku operu pri Teatru Comunale u Bologni, te na Međunarodnoj akademiji za opernu umjetnost u Osimu.

Višekratno je nagrađivan na mnogim pjevačkim natjecanjima.

U svojoj dosadašnjoj karijeri pjevao je u operama G. Verdija: Rigoletto (Vojvoda od Mantove), La Traviata (Alfredo), Nabucco (Ismaile), Un Ballo in maschera (Riccardo), Macbeth (Macduff), I Lombardi alla prima crociata (Oronte); G. Puccinija: Tosca (Mario Cavaradossi), Madama Butterfly (Pinkerton), La Bohème (Rodolfo); J. Offenbacha: Hoffmannove priče (Hoffmann); G. Bizeta: Carmen (Don José); A. Ponchiellija: La Gioconda (Enzo Grimaldo); P. Mascagnija: Cavalleria rusticana (Turiddu); G. Donizettija: Lucia di Lammermoore (Edgardo di Ravenswood); U. Giordana: Marcella (Giorgio); R. Leoncavalla: Edipo Re (Creonte); G. Ganzaniga: Don Giovanni (Don Giovanni).
 

Uloge u HNK Split

Giuseppe Verdi KRABULJNI PLES (Riccardo), 2022.

Pietro Mascagni CAVALLERIA RUSTICANA (Turridu), 2021.

Giuseppe Verdi NABUCCO (Ismaile), 2020.

Giuseppe Verdi LOMBARDIJCI (Oronte), 2020.