Judita
Drama

Judita

Judita je suvremena kazališna predstava, čiji koncept počiva na preispitivanju Marulićevog izvornika, u ideološkom i dramskom smislu.

Judita

Judita je suvremena kazališna predstava, čiji koncept počiva na preispitivanju Marulićevog izvornika, u ideološkom i dramskom smislu.

Tekst je sveden na fragmente, dramaturgija je obrnuta od klasične. Od gledatelja se traži da zauzme stav, da promijeni stajalište, da sudjeluje u predstavi, bilo s užitkom ili s gnušanjem. Scenografija je svedena na simbolička značenja, a video preuzima funkciju rasvjete, dramaturgija je ovisna o glazbenom ritmu predstave - osim samog kraja predstave, koji gledatelju dopušta da sam sebi odredi željeni kraj. Cilj predstave emocionalna je i estetska ucjena gledatelja, i to od strane samoga sebe. Cilj je i prijenos energije s ansambla na gledatelje, bez prejudiciranja konačnog učinka, ali sa snažnom osudom nasilja kao marketinškog produkta i osudom laži kao stanja svijesti. Ili, nešto izravnijim jezikom dramaturga predstave Srećka Kosovela:“...Judita je bila kurva, a mi razumijemo njene grijehe, i da bi se iskupljenje dogodilo, stvari trebamo staviti u sadašnji kontekst…....Holofern, plaćen da ubija (naravno na društveno prihvatljiv način), metafora je svakoga od vas koji uzbuđeni, sa strašću voajera-nekrofila promatrate svijet na televiziji, propuštajući divotu koja se u ovom trenutku odvija oko vas......Nasilje je opravdano, dog god je medijski ispravno prezentirano, a plemena kojima nas žele priključiti ogrezla su u krvi......Bez obzira na to skrušeno ćemo prihvatiti jezivu logiku kapitala i suprostaviti joj našu ljubav......Judita, ona koja spava eonima u svima vama, treba ustati, pomaknuti se iz vama najudobnijeg položaja, i smjelo pljunuti vragu na jezik, ili bogu u lice......U našoj priči rješenje ovog problema leži u vama, o vi naši gledaoci, krojitelji svakodnevnih užasa...“

Fractal Falus Teatar (FFT), osnovan je 1994. u Splitu, uglavnom radi predstave i performance bazirane na fizičkom teatru prožetom utjecajem visoke tehnologije. Tematski se kreće u krugu onoga što se zove angažiranim; bilo da su poticaji socijalni, ekološki, komunikacijski, religiozni ili politički...

Režija: Hrvoje CokarićDramaturgija: Srečko KosovelKoreografija: Nela SisarićScenografija: Milena MeštrovićKostimi: Nevena Cokarić BrstiloGlazba: C Bastard i Ruzina FrankulinVideo: Marin ZorićProdukcija: Kuu Uzgon, C4M, MKC

Judita: Nataša Pavlov Glas: Zdravka Krstulović Holofern: Franko Bušić Juditin muž: Boris Kadin Vojnici: Nino Bokan, Renato Vidaković