Vječni Vlaj - uloga došljaka na pozornici grada

Vječni Vlaj - uloga došljaka na pozornici grada

Tribina o došljacima koje različito nazivamo, ali naupornije opstaje kvalifikacija o Vlajima. O drugačijima u Splitu, protuslovljima identiteta. Kako se “zaslužuje” većinsko prihvaćanje drugačijeg? Što u svom odnosu prema došljacima uskraćujemo gradu? Zbog čega stereotip o Vlajima najduže opstaje sa svim svojim brutalnim i bezazlenim konotacijama? Što sami skrivamo, čega se odričemo inzistiranjem na nepremostivim razlikama?

Vječni Vlaj - uloga došljaka na pozornici grada

Tribina o došljacima koje različito nazivamo, ali naupornije opstaje kvalifikacija o Vlajima. O drugačijima u Splitu, protuslovljima identiteta. Kako se “zaslužuje” većinsko prihvaćanje drugačijeg? Što u svom odnosu prema došljacima uskraćujemo gradu? Zbog čega stereotip o Vlajima najduže opstaje sa svim svojim brutalnim i bezazlenim konotacijama? Što sami skrivamo, čega se odričemo inzistiranjem na nepremostivim razlikama?

Moderator Eugen Jakovčić

Gosti: Ante Tomić, Predrag Lucić, Siniša Labrović, Ivica Buljan, Damir Pilić, Nives Ivanković