Fantom Mediterana

Fantom Mediterana

O prevladavajućoj slici Mediterana koja se zadržava na nekoliko prigodnih turističkih motiva. Što je Mediteran izvan klišeja upotrebljivog u promidžbene svrhe? Što je za naše sugovornike sporno u slici o Mediteranu, koje zanemarene motive i situacije smatraju točnijima za predodžbu?

Fantom Mediterana

O prevladavajućoj slici Mediterana koja se zadržava na nekoliko prigodnih turističkih motiva. Što je Mediteran izvan klišeja upotrebljivog u promidžbene svrhe? Što je za naše sugovornike sporno u slici o Mediteranu, koje zanemarene motive i situacije smatraju točnijima za predodžbu?

Moderator Eugen Jakovčić

Gosti Olja Savičević Ivančević, Boris Dežulović, Boris Postnikov, Ivica Jakšić Čokrić Puko, Aleksandar Antić