Izgubljeni gradovi

Izgubljeni gradovi

Izgubljeni gradovi

Funkcioniraju li danas gradovi zaista kao urbane sredine neovisno o administrativnom određenju da se radi o gradovima? Može li se u raspravi otići korak dalje od prisjećanja na bolje dane života u gradovima? Tribinom želimo identificirati uzroke propadanja gradova i razgovarati o mogućim scenarijima. Kakve se aspiracije sukobljavaju u planiranju grada, što od gradova žele njegovi građani?

Što za aktere u gradu znači razvoj?

Moderator Jerko Bakotin

Gosti: Mirko Petrić, Emir Imamović Pirke, Mladen Škreblin, Marijan Crtalić, Diana Magdić