VW
Koncert

VW

VW

Puhački kvintet Gomalan osnovan je 1999, a sastavljen je od članova najprestižnijih svjetskih orkestara (Chicago Symphony Orchestra, Frankfurtska opera, Milanska skala, Akademija Santa Cecilia, Teatro Regio Rai Orkestra), koncertirajući originalnim repertoarom i tvoreći vlastite aranžmane operne, klasične i filmske glazbene literature.

 

Marco Braito - truba, Marco Pierobon - truba, Nilo Caracristi - rog, Gianluca Scipioni - trombon, Stefano Ammannati - tuba