Novosti detalj SLJ 65

Modernim plesom o globalnoj traumi izbjegličke krize

Modernim plesom o globalnoj traumi izbjegličke krize

Baletne večeri na Sustipanu 65. Splitskog ljeta u subotu 20. srpnja donose nam gostovanje talijanske plesne trupe La Compagnia Equilibrio Dinamico koja će, s početkom u 21:30, izvesti predstavu Confini disumani (Nehumane granice). Koreografija umjetničke voditeljice trupe Roberte Ferrara jezikom će modernog plesa tematizirati suvremenu globalnu izbjegličku dramu.

Modernim plesom o globalnoj traumi izbjegličke krize

Predstava je nadahnuta tekstom Solo andata (U jednom pravcu) talijanskog pjesnika i književnika Errija De Luca. Putovanje je to tijela i uma u kojem se ljudska brutalnost na sceni izmjenjuje sa snagom ljudi, žena i muškaraca koje nazivamo „imigrantima“ koji bezuspješno pokušavaju dočepati boljeg života prelaskom granice. Dramaturgija, u suglasju s intenzivnom, sinergičnom i katarzičnom koreografijom društveni je protest protiv zlostavljanja i nehumanog tretmana ljudskog tijela. „Ključ koreografskog rada“, kaže koreografkinja „je pokret koji ljudska tijela transformira u konkretne tjelesne molitve. Tijelo je dehumanizirano kao i narod prisiljen da trpi takve katastrofe.

Compagnia Equilibrio Dinamico osnovana je 2011. godine pod umjetničkim vodstvom Roberte Ferrara. Trupu karakterizira istraživanje i eksperimentiranje na polju suvremenog plesa. Na talijanskoj plesnoj sceni nametnula se sudjelujući u programima brojnih nacionalnih i međunarodnih festivala. Surađuju s koreografima kao što su Bert Uyttenhove, Matthias Kass, Clemént Bugnon i Igor Kirov.