Novosti detalj SLJ 65

Svjetlo i boje Mediterana Lili Gluić

Svjetlo i boje Mediterana Lili Gluić

Izložba Tu sam doma splitske slikarice Lili Gluić bit će otvorena 8. kolovoza 2019. godine u 20 h u Galeriji muzeja grada Splita u Dioklecijanovoj ulici u zajedničkoj organizaciji Muzeja grada Splita i 65. Splitskog ljeta. Slikarica izlaže 20 slika u tehnici akrilika na platnu s motivima Splita i dalmacije, a izložba će biti otvorena do 29. kolovoza.

Svjetlo i boje Mediterana Lili Gluić

Lili Gluić pripada krugu slikara našeg likovnog juga koji u antejskoj vezi sa zavičajem traže i nalaze ukorijenje i ontološko-gnoseološku vertikalu svoje umjetnosti. Pojedine motive njenog čudesnog metafizičkog sklopa, zavičajnog prostora, intimu primorskih kala u koje ponire, ugodu sunca, plavetnilo mora, jedra na vjetru, koje promiče u autentično znakovlje naše likovne umjetnosti, nije moguće tretirati neposredno bez prisnog udjela složenih asocijativnih slojeva koje čine legende (predanja), povijest (tradicija), filozofija, mašta i bezgranično duboka poetika ljudskoga življenja.
Ova slikarica za koju vrijedi ona „slikati jednako je živjeti“, u dodiru sa svjetskim vjetrometinama (izlagala je u Parizu, Buenos Airesu, Milanu..), kao da i nije imala drugog izbora: suočena s posvemašnje drukčijim datostima, u šaci zavičajne zemlje, u njezinoj moralnoj i povijesnoj dimenziji i značenju, našla je svoju protutežu i svoje sigurno zaklonište – svoju terra fermu – koja je, postojano trajući, čuva i brani poput placente u toploj i sigurnoj majčinoj utrobi.

Autor predgovora katalogu izložbe Stanko Špoljarić između ostalog ističe: „Svjetlo i boje Mediterana vodilja su doživljaja prizora u slikarstvu Lili Gluić. Motivi dakako nose svoju ljepotu, no punu slikovitost dobivaju u integriranju s kolorističkom tvarnošću i samim pojmom kromatskih mijena. Intenzivnom paletom Lili Gluić uzdiže uzbudljivost oblika promatranih do razine svojevrsnog izjednačavanja teme i ugođaja. Varijantom poetskog realizma s prevladavajućom lirskom konotacijom Lili Gluić mjerom slikarske spontanosti interpretira karakteristična stanja i situacije juga upisanih u scene emotivne bliskosti.“