Disonance
Izložba
Mario Kusmuk

Disonance

Galerija 46 i Splitsko ljeto

Mladi sarajevski akademski slikar Marko Kusmuk predstavit će 40 ulja na platnu velikog formata. Na Kusmukovim slikama očituju se različite faze kroz koje je umjetnik prolazio tragajući za istinom postojanja u sadašnjem uznemirenom trenutku svijeta, balansirajući između biologije i duše ,materijalnog i duhovnog, znanstvenog i intuitivnog, sve u želji da nadjača sudbinu koja čeka svakog od nas.

Galerija 46 i Splitsko ljeto

Mladi sarajevski akademski slikar Marko Kusmuk predstavit će 40 ulja na platnu velikog formata. Na Kusmukovim slikama očituju se različite faze kroz koje je umjetnik prolazio tragajući za istinom postojanja u sadašnjem uznemirenom trenutku svijeta, balansirajući između biologije i duše ,materijalnog i duhovnog, znanstvenog i intuitivnog, sve u želji da nadjača sudbinu koja čeka svakog od nas.

Disonance

Disonance

Marko Kusmuk je rođen 1985. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na slikarskom odsijeku 2007. Magistrirao je 2008. u Rimu na Accademia di Belle Arti, na odsjeku slikarstva u klasi prof. Desiderija Sanzija s radom Rana renesansa  Assisija. Interdisciplinarne master studije upisuje 2011. god. na Univerzitetu umjetnosti, odsjek Teorija umjetnosti i medija u klasi prof. Miška Šuvakovića.  Doktorske studije završava 2016. god. odbranom disertacije sa radom/tezom pod nazivom Likovna dekonstrukcija u dualizmu lica i naličja. Dobitnik je prve nagrade za crtež fondacije Vladimir Veličković kao i Velike nagrade Udruženja likovnih umjetnika Srbije povodom 100 godina ULUS-a. Takođe je dobitnik prve nagrade Zlatni lav za crtež u Veneciji na izložbi Venice Land u organizaciji Anonima Sogniatori.

Samostalni je umjetnik, izražava se kroz slikarstvo i crtež.

Kolektivno je izlagao na više od šezdeset žiriranih izložbi u zemlji i inostranstvu. Bilježi oko dvadeset samostalnih izložbi .