Predstave / Concert Objavljeno: 4/27/2022

Koncert za Dan grada Splita

Koncert za Dan grada Splita

PROGRAM

J. Hatze: Adel i Mara

Oj Splite grade...– B. Jurić Pešić  

I. Tijardović: Spli'ski akvarel

Marice dušo...O kućo mala – A. Teskera, R. Kliškić i Zbor  

Još nima čuda...– A. Teskera, B. Jurić Pešić   

I Tijardović: Mala Floramye

Neka živi drug nam novi...– B. Jurić Pešić i Zbor   

Daleko m'e biser mora  - A. Teskera  

Najlipji dan, najživji dan... – A. Teskera i B. Jurić Pešić   

J. Gotovac: Dubravka

Himna slobodi – Zbor   

J. Gotovac: Mila Gojsalića

Oda zemlji – T. Kusanović   

J.Gotovac: Ero s onoga svijeta

Završno kolo – B. Jurić Pešić i Zbor  

Tagovi: Dan grada Splita Koncert 2022