Predstave / Izložba Objavljeno: 25.6.2020.

O nostri beati protectores

O nostri beati protectores

 O nostri beati protectores je ciklus najnovijih skulptura  hrvatskih svetaca nastalih u bijeloj šamotnoj glini. Ljubica Dragojević Buble kroz sebi jedinstven  prepoznatljiv rukopis koristi staru paradigmu u kojoj je prikaz svetaca moćan posrednik u odnosu s Bogom. Želeći biti bliska i onima koji nisu uobičajena likovna publika, uz prije rečeno, Ljubicu čini postmodernom kiparicom.Tijekom godina umjetnica je realizirala različite tematske cikluse od portreta znamenitih žena, brodova, koza, stabala, mačaka, kao i ciklus posvećen Bogorodici s djetetom. Dvadeset i pet skulptura hrvatskih svetaca, blaženika i mučenika  nastalih od 2017. do 2020. godine moći ćete pogledati do 15.kolovoza 2020. godine u radnom vremenu od 10.00 do 12.00 i od 17.00 do 21.00 sati.