Drame

Buža
Drama
Živko Jeličić

Buža

Buža

Izvedbe

17.07. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
19.07. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
20.07. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
21.07. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
22.07. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
24.07. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
25.07. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
26.07. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
29.07. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
31.07. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
02.08. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
06.08. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
09.08. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
10.08. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
11.08. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
12.08. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
13.08. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka
14.08. 21:00
Ulaznice u prodaji na blagajni HNK Split, na webu HNK Split te na lokaciji predstave 30 minuta prije početka

Novosti