O nostri beati protectores
Izložba
Ljubica Buble Dragojević

O nostri beati protectores

U subotu 1. kolovoza, u Klaustru crkve sv. Frane u Splitu otvara se izložba O nostri beati protectores, Ljubice Dragojević Buble, suvremene umjetnice rođene 1960. u Splitu.

O nostri beati protectores

 O nostri beati protectores je ciklus najnovijih skulptura  hrvatskih svetaca nastalih u bijeloj šamotnoj glini. Ljubica Dragojević Buble kroz sebi jedinstven  prepoznatljiv rukopis koristi staru paradigmu u kojoj je prikaz svetaca moćan posrednik u odnosu s Bogom. Želeći biti bliska i onima koji nisu uobičajena likovna publika, uz prije rečeno, Ljubicu čini postmodernom kiparicom.Tijekom godina umjetnica je realizirala različite tematske cikluse od portreta znamenitih žena, brodova, koza, stabala, mačaka, kao i ciklus posvećen Bogorodici s djetetom. Dvadeset i pet skulptura hrvatskih svetaca, blaženika i mučenika  nastalih od 2017. do 2020. godine moći ćete pogledati do 15.kolovoza 2020. godine u radnom vremenu od 10.00 do 12.00 i od 17.00 do 21.00 sati.