Raspored

22.07. 9:00 PM
03.08. 9:00 PM
Prodaja ulaznica u TZ Vrlika, tel. 021/827460
07.08. 9:00 PM
Prodaja ulaznica isključivo u Mariva Turist, Makarska tel. 021/615644, 616010