en-UShr-HR
Barufe
Drama
Carlo Goldoni - Predrag Lucić

Barufe

Gledališče Koper, INK Pula, SSG Trst (IT), SNG Nova Gorica

Komedija Ribarske svađe venecijanskog komediografa i kazališnog reformatora Carla Goldonija spojila je četiri kazališne kuće iz tri različite države u realizaciji Lucićeve adaptacije ovog bezvremenskog komada. 

Barufe

Barufe su tako prenesene iz Mletačke lagune u Istru, u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, pri čemu je venecijanski dijalekt zamijenjen melodioznim narječjima Istre, Krasa i Trsta otvarajući na razmeđi triju jezika novi prostor ne samo jezične zaigranosti, već i izazova u pokušaju uspostavljanja nove razine komunikacije. Djelo je, kaže poznati slovenski redatelj Vito Taufer, „metafora multietničkog i multikulturalnog svijeta u kojem vlast iskorištava maloga čovjeka, marginaliziranoga ribara, s kojim nerijetko manipulira kao s kmetom na političkoj šahovnici.” Lucićeve su Barufe u ovom slučaju priča koja nadilazi granice, sublimirajući duh našeg svađalačkog vremena, a istovremeno secirajući nepopravljive ljudske naravi i društvene odnose kroz prizmu mediteranskog duha i humora. 

Redatelj

Vito Taufer

Prijevod

Daniel Malalan, Petra B. Blašković, Patrizia Jurinčić Finžgar, Nataša Tič Ralijan

Autori songova

Predrag Lucić, Iztok Mlakar

Asistentica režisera

Renata Vidič

Lektorice

Petra B. Blašković, Patrizia Jurinčić Finžgar, Nataša Tič Ralijan

Scenograf

Voran Kumar

Kostimografkinja

Barbara Stupica

Autor glazbe

Damir Halilić Hal

Oblikovatelj svjetla

Jaka Varmuž

Oblikovatelj maske

Matej Pajntar

Asistent režisera

Izidor Čok

Asistentica kostimografkinje

Ana Žerjal

Fotograf

Peter Uhan

Tone

Gojmir Lešnjak - Gojc

Paškua

Marjuta Slamič

Lucijeta

Patrizia Jurinčić Finžgar

Pepi

Rok Matek

Serđo

Iztok Mlakar

Libera

Petra B. Blašković

Urša

Elena Brumini

Keka

Nika Ivančić

Šime

Luka Cimprič

Đovanin

Kristijan Guček

Isidor

Igor Štamulak

stražnici

Andrej Zalesjak, Gorazd Žilavec

Toto Coto

Izidor Čok

Kitarist

Damir Halilić Hal